LE/SE, LYTT & LÆR

Vi inviterer til samarbeid om å forstå, utvikle og publisere digitale læringsressurser. REN-nettverket har grepet timen med et medlemsmøte om dette temaet den 2. september 2020. Kanskje tittelen ikke skulle peke på framtidas lærebøker, men dagens?

Se REN’s arrangementsside

Møtet var opprinnelig lagt til OsloMet den 24. mars i år. Siden universitetets bygninger ble stengt pga Covid-19-epidemien den 12.mars, kunne vi ikke gjennomføre dette som planlagt. Det ble altså utsatt.

Sosial avstand ..

Med ett slag ble tema for møtet som gjengitt i tittelen øverst, aktualisert. Covid-19 setter sitt preg på utdanningsinstitusjonene og det øvrige samfunn i lang tid.

Det settes nytt fokus på etter- og videreutdanning som følge av raske endringer i arbeidslivet og fortsatt smittevern. Av slike grunner har vi derfor laget en vri på dette arrangementet:

Vi flipper

Det betyr at fagstoff og innledninger blir tilgjengelig online. Se menyinnførsrlen [Kompendium]

Det arrangeres medlemsmøtet den 2. september med start kl 09:00. Dette blir enten organisert som stedlig seminar (med streaming) i OsloMet sine lokalet i Pilestredet eller som online webinar der man deltar på distanse.

Valg av møteform vil skje når forholdene rundt covid-19-tiltakene er bedre avklart i midten av august.

Hvis du ønsker å delta ber vi deg melde deg på via RENs vanlige påmeldingsskjema.

Organisasjons- og formidlingsformen byr på noen nye begrepsmessige og praktiske utfordringer. De gir anledning til å lære mer om samhandling via nettet. Slike nye erfaringer kan blir et særegent tema. Hvordan organisere på avstand?

Fokus er nå på å utvikle ..

  • Digitalt kompendium.
  • Dagsprogram 02.09 med støtte i dette kompendiet
    • ENTEN som seminar ..
    • ELLER som webinar.

Velkommen til alle!